dinsdag 29 mei 2012

Opnieuw naar de longarts

Na een periode van aderlaten en opnieuw bloedonderzoek, om uit te sluiten dat de klachten benauwdheid en een te hoog HB veroorzaakt werden en worden door Polycythemia Vera (primaire variant), werd ik vanmiddag om 15.20 uur verwacht bij de longarts. De afgelopen periode van "warmer" weer hebben er helaas voor gezorgd dat ik dan nog benauwder ben. Wat vorig jaar al besproken is gaat  nu gebeuren. Hij gaat mijn dossier bespreken met een collega van hem in het UMC Groningen. Echter de onderzoeken zijn vorig jaar september voor het laatst geweest. Dus voor uitslagen die meer up to date zijn moeten de onderzoeken herhaald worden. Maandag 4 juni de eerste longfunctie test (Spirometrie). De tweede en derde longfunctie test (Plethysmografie en MVV) vinden plaats op woensdag 6 juni. Donderdagavond 7 juni heb ik een afspraak staan bij de longarts voor de uitslag.

maandag 14 mei 2012

Bel afspraak met de internist (5)

Vanmiddag werd ik gebeld, rond 16.20 uur door de internist met de uitslag van het bloedonderzoek. Jongstleden donderdag had ik weer bloed laten prikken. Ondanks dat het HB gehalte licht verhoogt is (10,3) vindt hij hierin geen aanleiding om een beenmergpunctie uit te voeren. Is zijn optiek is het niet aannemelijk dat het de primaire variant van Polycythemia Vera is. Bij de primaire variant, woekering van rode bloedlichaampjes in het beenmerg, stijgt het HB gehalte sneller. Het zou wel zo kunnen zijn dat het hoge HB gehalte veroorzaakt wordt door de secundaire variant. Deze wordt veroorzaakt door een long(ziekte)probleem. Dus weer terug naar de longarts voor verder onderzoek. Hiervoor is een afspraak gemaakt op dinsdag 29 mei.